Thông tin chi tiết

CÁI NHÌN VỀ CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi rất vui được chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về công việc của mình, bao gồm những câu chuyện từ những người được tài trợ và các đối tác khác về các chương trình và sáng kiến mà họ đang thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi định kỳ ủy thác nghiên cứu và tiến hành hoặc đánh giá hoa hồng để đo lường tác động của các khoản tài trợ cũng như hiệu quả của các chính sách, chương trình và sáng kiến tác động đến Quận Marion.

Trên các trang này, bạn có thể cập nhật tin tức và hoạt động hiện tại của chúng tôi thông qua Tạp chí sức sống, của chúng tôi Blogvà các bản tin điện tử hàng tháng của chúng tôi. Bạn cũng có thể duyệt qua của chúng tôi lưu trữ báo cáo.