LEMBAGA PENGARAH

Sembilan ahli Lembaga Pengarah Yayasan Richard M. Fairbanks termasuk:

Lembaga Pengarah
 • Daniel C. Appel, Pengerusi
 • Amandula N. Anderson
 • Zainab Bass
 • Christopher M. Callahan, MD, FACP
 • Jonathan B. Fairbanks
 • Jeffrey A. Harrison
 • Bryan A. Mills
 • Thomas H. Ristine
 • Mario Rodriguez
Pegawai
 • Claire Fiddian-Green, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
 • Ellen White Quigley, Naib Presiden dan Setiausaha
 • Kevin Kessinger, Bendahari

JAWATANKUASA LEMBAGA

Jawatankuasa Audit
 • Christopher M. Callahan, Pengerusi
 • Amandula N. Anderson
 • Bryan A. Mills
 • Thomas H. Ristine
Jawatankuasa Pelaburan
 • Daniel C. Appel, Pengerusi
 • Zainab Bass
 • Jonathan B. Fairbanks
 • Mario Rodriguez
Jawatankuasa Pampasan
 • Jeffrey A. Harrison, Pengerusi
 • Daniel C. Appel
 • Bryan A. Mills

BDASAR YANG DILULUSKAN OARD

 • Dasar Konflik Kepentingan
 • Polisi Kad Kredit Korporat
 • Dasar Penyertaan Elektronik
 • Polisi Pampasan Eksekutif
 • Polisi Pembayaran Balik Perbelanjaan
 • Polisi Hadiah dan Hiburan
 • Dasar Pelaburan
 • Dasar Pengekalan Rekod
 • Dasar Pemberi Maklumat