ZARZĄD

W skład rady dyrektorów Fundacji Richarda M. Fairbanksa wchodzi dziewięciu członków:

Rada Dyrektorów
 • Daniel C. Appel, przewodniczący
 • Amandula N. Anderson
 • Zainab Bass
 • Christopher M. Callahan, lekarz medycyny, FACP
 • Jonathana B. Fairbanksa
 • Jeffreya A. Harrisona
 • Bryana A. Millsa
 • Thomasa H. Ristine
 • Mario Rodrigueza
Oficerowie
 • Claire Fiddian-Green, prezes i dyrektor generalny
 • Ellen White Quigley, wiceprezes i sekretarz
 • Kevin Kessinger, skarbnik

KOMISJE ZARZĄDU

Komitet Audytu
 • Christopher M. Callahan, przewodniczący
 • Amandula N. Anderson
 • Bryana A. Millsa
 • Thomasa H. Ristine
Komitet Inwestycyjny
 • Daniel C. Appel, przewodniczący
 • Zainab Bass
 • Jonathana B. Fairbanksa
 • Mario Rodrigueza
Komisja ds. wynagrodzeń
 • Jeffrey A. Harrison, przewodniczący
 • Daniel C. Apel
 • Bryana A. Millsa

BZASADY ZATWIERDZONE PRZEZ OARD

 • Polityka dotycząca konfliktu interesów
 • Polityka korporacyjnych kart kredytowych
 • Elektroniczna Polityka Uczestnictwa
 • Polityka wynagrodzeń kadry kierowniczej
 • Polityka zwrotu wydatków
 • Polityka dotycząca prezentów i rozrywek
 • Polityka inwestycyjna
 • Polityka przechowywania dokumentacji
 • Polityka dotycząca sygnalistów