WZROST WITALNOŚCI INDIANAPOLIS I DOBREGO SAMOPOCZUCIA MIESZKAŃCÓW

Indianapolis to wspaniałe miasto z jeszcze większym potencjałem. Współpracując z naszymi stypendystami i innymi kluczowymi partnerami, koncentrujemy się na sprostaniu niektórym z największych wyzwań stojących przed miastem, mając na celu wspieranie zmian ogólnosystemowych, które pozytywnie wpływają na mieszkańców Indianapolis.

Poprzez przyznawanie grantów, badania, komunikację i współpracę skoncentrowaną na trzech głównych obszarach, chcemy zmaksymalizować nasz wpływ na Indianapolis.

 

 

Przeznaczymy kwotę do $15 milionów na zwiększenie liczby zapisów na studia wśród uczniów szkół średnich w hrabstwie Marion. Nasz Sprawy uczelni inicjatywa wspiera studentów i ich rodziny w procesie poszukiwania uczelni i zapisów na studia, w tym w ubieganiu się o pomoc finansową.

Ucz się więcej

Catapult Indiana pomaga studentom rozwijać umiejętności w zakresie zaawansowanej produkcji i logistyki

Aby kierować naszą pracą, Fundacja zleca projekty badawcze skupiające się na kwestiach wpływających na edukację, zdrowie i witalność Indianapolis.