PROCES WNIOSKU O GRANT

Fundacja Richarda M. Fairbanksa przyznaje dotacje kwalifikującym się organizacjom zwolnionym z podatku obsługującym obszar większego Indianapolis w stanie Indiana w trzech obszarach tematycznych: Edukacja, Zdrowie i Witalność Indianapolis.

Aby zmaksymalizować swoje oddziaływanie, Fundacja kieruje swoje zasoby na obszary zainteresowania i cele wskazane przez Zarząd. Fundacja ustanawia również i stale monitoruje kluczowe wskaźniki, które wyznaczają kierunek jej pracy, śledzą jej postęp w czasie i pomagają Fundacji dostosowywać jej strategie w odpowiedzi na nowe informacje i inne czynniki zewnętrzne. Oznacza to, że niektóre sprawy, choć bardzo wartościowe, nie mieszczą się w obszarze naszych zainteresowań.

Dowiedz się więcej o tym, jak zostać stypendystą poniżej, lub Skontaktuj się z nami po więcej informacji.

KROK 1: PRZYZNANIE KWALIFIKACJI

Wspieramy organizacje sklasyfikowane jako zwolnione z podatku zgodnie z art. 501(c)(3) Kodeksu skarbowego oraz jako publiczne organizacje charytatywne zgodnie z art. 509(a)(1), (2) lub (3) Kodeksu, lub organizacjom publicznym wyznaczonym zgodnie z sekcją 170(c) Kodeksu. Nie wspieramy niektórych organizacji wspierających typu III 509(a)(3), co jest zabronione przez Urząd Skarbowy. Ponadto nie przekazujemy dotacji żadnym osobom ani nie rozpatrujemy wniosków o dotacje w przypadku inicjatyw poza Indianapolis w stanie Indiana. Aby zapoznać się z listą innych ograniczeń, zobacz Najczęściej zadawane pytania dotyczące grantów.

KROK 2: OKREŚL DOPASOWANIE

Przejrzyj nasze obszary skupieniai lista poprzednie dotacje aby ustalić, czy Twoja organizacja, program lub projekt jest zgodny z bieżącymi priorytetami finansowania Fundacji. Jeśli stwierdzisz, że Twoja prośba ściśle pokrywa się z naszymi obszarami zainteresowania, przejdź do kroku 3.

KROK 3: PYTANIA O FINANSOWANIE

Zapytania dostarczają naszym pracownikom informacji na temat Twojej organizacji, programu lub projektu oraz ogólnego powiązania z Fundacją Richarda M. Fairbanksa. Zapytania można składać w dowolnym momencie roku i są one na bieżąco przeglądane przez pracowników Fundacji. Pracownicy Fundacji z radością witają możliwość spotkań z potencjalnymi stypendystami; często jednak wolimy poczekać do momentu otrzymania zapytania, aby ustalić, czy spotkanie będzie przydatne zarówno dla wnioskodawcy, jak i Fundacji. Cenimy Twój i swój czas i staramy się maksymalnie minimalizować czas potrzebny na złożenie zapytania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja organizacja, program lub projekt odpowiada bieżącym priorytetom finansowania Fundacji Richarda M. Fairbanksa, możesz skontaktować się z nami telefonicznie, e-mailem lub krótkim pisemnym listem z zapytaniem. Uprzejmie informujemy, że Fundacja nie przyjmuje propozycji niezamówionych. Po otrzymaniu zapytania pracownicy Fundacji mogą przeprowadzić dalsze badania due diligence, obejmujące między innymi wizytę w terenie, spotkania uzupełniające oraz ocenę programową lub finansową. Po zapoznaniu się z Twoim zapytaniem pracownicy Fundacji skontaktują się z Tobą, aby poinformować, czy Twoja organizacja została zaproszona do złożenia wniosku. Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiadać na zapytania w odpowiednim czasie.

Zapytania można kierować do Stacii Murphy, starszej specjalistki ds. programu, telefonicznie, e-mailem lub krótkim listem pisemnym.

Prosimy o wysyłanie listów na adres:

Fundacja Richarda M. Fairbanksa
211 N. Pennsylvania Street, apartament 2500
Indianapolis, IN 46204

Ze Stacią można się także skontaktować pod numerem (317) 516-0388 lub Murphy@rmff.org. Przed złożeniem zapytania możesz zadzwonić lub wysłać e-mail z pytaniami.

Pobierz Wytyczne dotyczące składania zapytań

KROK 4: ZŁOŻENIE PROPOZYCJI

Po dokładnym zapoznaniu się z zapytaniem organizacja może zostać poproszona o złożenie wniosku. Prosimy nie składać propozycji, chyba że zostaliście o to poproszeni przez pracowników Fundacji. Fundacja zdaje sobie sprawę, że napisanie wniosku wymaga dużego wysiłku i przed złożeniem wniosku chciałaby określić zgodność potencjalnego beneficjenta z bieżącymi priorytetami finansowania Fundacji.

Jeżeli zostałeś zaproszony do złożenia wniosku, pracownicy Fundacji przekażą szczegółowe wytyczne dotyczące wniosku i wyznaczą termin jego złożenia. Ponadto zalecamy zapoznanie się z załączonymi ogólnymi wytycznymi dotyczącymi składania wniosków i listą kontrolną.

Wytyczne dotyczące składania wniosków

Lista kontrolna składania wniosków

KROK 5: ZOSTAŃ KONTAKTEM

Pracownicy Fundacji powiadomią Cię, kiedy Twoja propozycja zostanie przedstawiona Radzie Dyrektorów i kiedy można spodziewać się decyzji o finansowaniu. Rada Dyrektorów zatwierdza dotacje cztery razy w roku, na posiedzeniach Zarządu odbywających się co kwartał. Wnioskodawcy są zazwyczaj powiadamiani o ostatecznych decyzjach dotyczących finansowania w ciągu jednego dnia roboczego od zaplanowanego posiedzenia Zarządu. Terminy spotkań zmieniają się z roku na rok.