Warunki korzystania

Ostatnia modyfikacja: luty 2023 r

Witamy na stronie internetowej Fundacji Richarda M. Fairbanksa, prowadzonej przez Fundację Richarda M. Fairbanksa („RMFF”, „My," Lub "nas”). Poniższe warunki, wraz ze wszelkimi dokumentami, które wyraźnie włączają przez odniesienie (łącznie „Warunki korzystania”), regulują Twój dostęp do Witryny RMFF i korzystanie z niej („Witryna”), w tym wszelkie informacje, materiały, treści, funkcjonalności i usługi oferowane w Witrynie lub za jej pośrednictwem (łącznie z Witryną, „Usługi”).

Jeśli uzyskujesz dostęp do tych Usług w imieniu organizacji UŻYTKOWNIK (A) POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ROZUMIŁ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA; (B) OŚWIADCZAJĄ I GWARANTUJĄ, ŻE MASZ PRAWO, MOC I UPRAWNIENIA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA; ORAZ (C) AKCEPTUJESZ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA I ZGADZASZ SIĘ, ŻE JESTEŚ PRAWNIE ZWIĄZONY JEGO WARUNKAMI.

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA PRZED KORZYSTANIEM Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH PRAW, ŚRODKÓW ŚRODKOWYCH I OBOWIĄZKÓW. OBEJMUJĄ RÓŻNE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA. NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z USŁUG JAKO GOŚĆ (LUB POTENCJALNIE JAKO ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK).

Niniejsza Witryna internetowa jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat i mieszkają w Stanach Zjednoczonych lub na którymkolwiek z ich terytoriów lub posiadłości. Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś w wieku umożliwiającym zawarcie wiążącej umowy z RMFF i spełniasz wszystkie powyższe wymagania kwalifikacyjne.

JEŚLI NIE SPEŁNIASZ TYCH WYMAGAŃ LUB NIE ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH LUB PRZYSZŁYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, NIE MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘPU ANI KORZYSTAĆ Z USŁUG.

Zmiany Regulaminu

Możemy od czasu do czasu zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki użytkowania, według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu i mają zastosowanie do późniejszego dostępu do Witryny i korzystania z niej.

Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany. Oczekuje się, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby mieć świadomość wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

 1. 1. Dostęp do Strony internetowej
  1. 1.1. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany tej Witryny oraz wszelkich Usług lub materiałów udostępnianych w Witrynie, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub jakakolwiek część Witryny będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Witryny lub całej Witryny.
  2. 1.2. Jesteś odpowiedzialny za oba:
   1. 1.2.1. Dokonywanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony internetowej.
   2. 1.2.2. Zapewnienie, że wszystkie Osoby uzyskujące dostęp do Witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego są świadome niniejszych Warunków Korzystania i ich przestrzegają.
  3. 1.3. Aby uzyskać dostęp do Witryny lub niektórych oferowanych przez nią zasobów, możesz zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania z Witryny jest to, że wszystkie informacje podawane w Witrynie są prawidłowe, aktualne i kompletne. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które nam przekazujesz, w tym informacje, które możesz podać, jeśli musisz zarejestrować się w tej Witrynie, poprzez korzystanie z jakichkolwiek interaktywnych funkcji w Witrynie lub w inny sposób, podlegają naszym Polityka prywatnościi wyrażasz zgodę na wszystkie działania, które podejmujemy w odniesieniu do Twoich danych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.
  4. 1.4. Korzystając z Usług, potwierdzasz i zgadzasz się, że ten system obejmuje procedury bezpieczeństwa, które są uzasadnione z handlowego punktu widzenia.
 2. 2. Prawa własności intelektualnej
  1. 2.1. Witryna internetowa i wszystkie jej dane, zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio, a także ich projekt, wybór i układ) są własnością RMFF, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej lub praw własności.
  2. 2.2. Niniejszy Regulamin pozwala na korzystanie na Twoją korzyść z Usług dostępnych w Serwisie. O ile nie mają zastosowania inne warunki, RMFF przyznaje użytkownikowi ograniczone, odwołalne, wolne od opłat prawo i licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej wyłącznie do użytku osobistego lub wewnętrznego użytku służbowego.
  3. 2.3. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w innych postanowieniach niniejszych Warunków, musisz to zrobić NIE:
   1. 2.3.1. Modyfikować kopie jakichkolwiek materiałów z Witryny.
   2. 2.3.2. Usuń lub zmień wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej witryny.
   3. 2.3.3. Uzyskaj dostęp do Witryny lub Usług lub korzystaj z nich w celach komercyjnych.
 1. 3. Migawka danych społeczności

Niniejsza Witryna internetowa może również zapewniać określone usługi analityczne i związane z danymi, obejmujące bazy danych, wykresy i inne kluczowe wskaźniki dotyczące różnych obszarów, w tym między innymi edukacji, zdrowia, witalności i demografii (łącznie zwane „Migawką danych społeczności”). Aby uniknąć wątpliwości, migawka danych społeczności będzie uważana za część Usług i własność intelektualną RMFF.

Korzystanie z migawki danych społeczności jest ograniczone wyłącznie do danych niewrażliwych i publicznie dostępnych. Informacje i dane udostępniane za pośrednictwem Community Data Snapshot tworzone są z danych uzyskanych z wielu źródeł, w tym danych dostępnych publicznie, danych uzyskanych od partnerów i podmiotów stowarzyszonych RMFF oraz źródeł otwartych. RMFF zastrzega sobie prawo do moderowania w dowolnym momencie wszystkich Migawek Danych Społeczności oraz wszelkich informacji używanych, udostępnianych lub przechowywanych w Migawce Danych Społeczności, ale nie gwarantuje jakości, dokładności, prawdziwości ani przydatności danych.

O ile nie postanowimy inaczej, wszystkie dane i informacje dostępne za pośrednictwem Community Data Snapshot są dostępne bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń.

INFORMACJE, DANE I WSZELKIE INNE MATERIAŁY ZAWARTE W MIGAWCE DANYCH WSPÓLNOTY SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI „TAK JAK JEST” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB INNYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOKŁADNOŚCI, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI W KONKRETNYM CELU. W ŻADNYM WYPADKU RMFF NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI KOGOŚ INNEGO ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ANI JAKICHKOLWIEK SZKODY, W TYM M.in. UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, OSZCZĘDNOŚCI LUB DOCHODÓW LUB ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH, BEZWZGLĘDNIE NIEZALEŻNIE OD NIEZALEŻNOŚCI OD NIEZALEŻNOŚCI OD RMFF POWIADOMIONEJ O MOŻLIWOŚCI TAKIEJ STRATY, JAKIEJkolwiek PRZYCZYNY, I NA PODSTAWIE WSZELKIEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z POSIADANIA, WYKORZYSTANIA LUB WYKONYWANIA MIGAWKI DANYCH WSPÓLNOTY LUB W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM, WYKORZYSTANIEM LUB WYKONYWANIEM MIGAWKI DANYCH WSPÓLNOTY.

 1. 4. Znaki towarowe

Nazwa RMFF i wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi firmy RMFF lub jej oddziałów lub licencjodawców. Nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody RMFF. Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany znajdujące się w tej Witrynie są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 1. 5. Poufność

Z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie jest wymagane do celów prawnych, księgowych lub regulacyjnych, Ty i RMFF zgadzacie się, że wszystkie informacje, pozycje, zapisy, dane i inne materiały dostarczone w związku z Usługami lub w związku z nimi będą utrzymywane w ścisłej tajemnicy, będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby takich umów i nie będą ujawniane przez żadną ze stron, jej przedstawicieli lub pracowników, w każdym przypadku bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony; pod warunkiem jednak, że Ty lub my możemy ogólnie ujawnić Twoje członkostwo i udział w programach i usługach RMFF bez Twojej zgody. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że RMFF może ujawnić Twoje dane bez Twojej zgody lub przeglądu, w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo. Każda ze stron zgadza się podjąć uzasadnione pod względem handlowym środki ostrożności, aby zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu takich informacji, w tym przestrzegać procedur bezpieczeństwa uznanych za konieczne przez RMFF. Wszystkie programy komputerowe, podręczniki, materiały, formy, udogodnienia, pomysły, koncepcje, techniki i know-how wykorzystywane, przygotowane lub opracowane przez nas, a także wszelkie ich ulepszenia, rozszerzenia lub modyfikacje, są i pozostaną wyłączną własnością RMFF i mogą nie mogą być wykorzystywane przez Ciebie, Twoich agentów, pracowników ani inne osoby bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 1. 6. Zabronione zastosowania

Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. Zgadzasz się nie korzystać z Witryny:

  1. 6.1. W jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące prawo lub regulacje federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe (w tym między innymi wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i z USA lub innych krajów).
  2. 6.2. W celu wykorzystania, wyrządzenia krzywdy lub próby wykorzystania lub wyrządzenia krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób poprzez narażenie ich na nieodpowiednie treści, prośbę o podanie danych osobowych lub w inny sposób.
  3. 6.3. Aby wysyłać, świadomie odbierać, przesyłać, pobierać, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać jakiekolwiek materiały, które nie są zgodne z warunkami określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania.
  4. 6.4. Aby przesyłać lub zapewniać wysyłkę jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym „poczty-śmieci”, „łańcuszka”, „spamu” lub innych podobnych nagabywań.
  5. 6.5. Podszywać się lub próbować podszywać się pod RMFF, pracownika RMFF, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot (w tym między innymi za pomocą adresów e-mail, nazwy użytkownika lub pseudonimów powiązanych z którymkolwiek z powyższych).
  6. 6.6. Angażować się w jakiekolwiek inne postępowanie, które ogranicza lub utrudnia komukolwiek korzystanie lub przyjemność z Witryny lub które, według naszego uznania, może zaszkodzić RMFF lub użytkownikom Witryny lub narazić ich na odpowiedzialność.
  7. 6.7. Nie możesz sprzedawać, wynajmować, dostarczać, redystrybuować, retransmitować ani w inny sposób zezwalać lub zapewniać dostępu do Witryny lub Usług, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez nas.

Dodatkowo zgadzasz się nie Do:

  1. 6.8. Korzystaj z Witryny w sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić witrynę lub zakłócić korzystanie z Witryny przez inne osoby, w tym ich zdolność do korzystania z Witryny.
  2. 6.9. Korzystaj z dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środka, aby uzyskać dostęp do Witryny w dowolnym celu, w tym do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów znajdujących się w Witrynie.
  3. 6.10. Korzystaj z ręcznego procesu w celu monitorowania lub kopiowania dowolnych materiałów znajdujących się w Witrynie lub w jakimkolwiek innym celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
  4. 6.11. Korzystaj z dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, która zakłóca prawidłowe działanie Witryny.
  5. 6.12. Wprowadzaj wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie.
  6. 6.13. Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp, ingerować, uszkadzać lub zakłócać jakiekolwiek części Witryny, serwer, na którym przechowywana jest Witryna, lub dowolny serwer, komputer lub bazę danych podłączoną do Witryny.
  7. 6.14. Zaatakuj witrynę za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.
  8. 6.15. W przeciwnym razie należy próbować zakłócać prawidłowe działanie Serwisu.
 1. 7. Monitorowanie i egzekwowanie; Zakończenie
  1. 7.1. Mamy prawo do:
   1. 7.1.1. Podjąć odpowiednie działania prawne, w tym między innymi skierować sprawę do organów ścigania w przypadku nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania z Witryny.
   2. 7.1.2. Zakończ lub zawiesij dostęp do całości lub części Witryny z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.
  2. 7.2. Nie ograniczając powyższego, mamy prawo w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub z nakazami sądowymi żądającymi lub nakazującymi nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji każdej osoby publikującej jakiekolwiek materiały w Witrynie lub za jej pośrednictwem. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ I NIE SZKODZI FIRMY RMFF ORAZ JEJ PERSONELU, LICENCJOBIORCÓW I DOSTAWCÓW USŁUG OD WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ RMFF LUB DOWOLNĄ Z POWYŻSZYCH STRON W CZASIE DOCHODZEŃ PROWADZONYCH PRZEZ RMFF LUB TAKIE STRONY LUB ORGANY PRAWNE LUB PODJĘTE W KONSEKWENCJI WŁADZE.
  3. 7.3. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez dowolnego użytkownika lub osobę trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec kogokolwiek za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w tej sekcji.
 2. 8. Zmiany w Serwisie

Możemy od czasu do czasu aktualizować zawartość tej Witryny, ale jej treść nie musi być kompletna i aktualna. Wszelkie materiały zawarte w Witrynie mogą w danym momencie być nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizowania.

 1. 9. Informacje o Tobie i Twoich wizytach w Serwisie

Wszystkie informacje, które gromadzimy w tej Witrynie, podlegają naszym Polityka prywatności. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na wszelkie działania podejmowane przez nas w stosunku do Twoich danych, zgodnie z Polityką Prywatności.

 1. 10. Linki ze strony internetowej

Jeśli Witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich, do których łącza znajdują się w tej Witrynie, robisz to całkowicie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania z takich witryn.

 1. 11. Ograniczenia geograficzne

Udostępniamy niniejszą Stronę internetową i Usługi wyłącznie osobom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Nie twierdzimy, że Witryna internetowa lub którakolwiek z jej Usług lub treści jest dostępna lub odpowiednia poza Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do Witryny może być nielegalny dla niektórych Osób lub w niektórych krajach. Jeśli korzystasz z Witryny lub uzyskujesz do niej dostęp spoza Stanów Zjednoczonych, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów.

 1. 12. Wyłączenie gwarancji

Rozumiesz, że nie możemy i nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Witryny będą wolne od wirusów lub innego destrukcyjnego kodu. Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić Twoje szczególne wymagania dotyczące ochrony antywirusowej oraz dokładności danych wejściowych i wyjściowych, a także za utrzymanie środków zewnętrznych w stosunku do naszej witryny w celu odtworzenia wszelkich utraconych danych. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ PRAWO NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ROZPROSZONY ATAK ODMOWY USŁUGI, WIRUSY LUB INNY TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWY MATERIAŁ, KTÓRY MOŻE ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTERA, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY ZASTRZEŻONE W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB POBIERANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA NINIEJ LUB NA DOWOLNEJ STRONIE Z NIĄ POWIĄZANEJ.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ PRAWO KORZYSTASZ Z STRONY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ KORZYSTASZ NA WŁASNE RYZYKO. STRONA INTERNETOWA, JEJ TREŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. ANI RMFF ANI ŻADNA OSOBA POWIĄZANA Z RMFF NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI ANI DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI RMFF ANI ŻADEN POWIĄZANY Z RMFF NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA, JEJ TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, WOLNE LUB NIEPRZERWANE, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE NASZA STRONA LUB SERWER, KTÓRY JA UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB ŻE STRONA INTERNETOWA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ W INNY SPOSÓB SPEŁNIĆ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ PRAWO FIRMA RMFF NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM M.in. GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZAĆ W świetle OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

 1. 13. Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO W ŻADNYM WYPADKU RMFF, JEGO PERSONEL ANI LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PRACOWNICY, AGENCI, KIEROWNICY LUB DYREKTORZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WEDŁUG JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB Z POŁĄCZENIE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, WSZELKICH STRON Z NIĄ POWIĄZANYCH, WSZELKIEJ TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB INNYCH STRON INTERNETOWYCH, W TYM WSZELKICH BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SPECJALNYCH, PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH LUB KARNYCH SZKÓD, W TYM M.in. , OBRAŻENIA OSOBISTE, BÓL I CIERPIENIE, TRASĘ EMOCJONALNĄ, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ BIZNESU LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ WARTOŚCI WIARY, UTRATĘ DANYCH ORAZ NIEWZGLĘDNIE SPOWODOWANE PRZEZ DELIKT (W TYM ZANIEDBANIE), NARUSZENIE PRAW UMOWY LUB INNEGO, NAWET JEŚLI MOŻNA PRZEWIDZIĆ.

Ograniczenie odpowiedzialności określone powyżej nie ma zastosowania do odpowiedzialności wynikającej z naszego rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ŻADNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA NA mocy OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

 1. 14. Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić RMFF, jego Personel, licencjodawców i usługodawców, a także ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców prawnych i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, zabezpieczać je i chronić przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązania, odszkodowania, wyroki, nagrody, straty, koszty, wydatki lub honoraria (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) powstałe w wyniku lub związane z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny, w tym między innymi: jakiekolwiek wykorzystanie treści, danych, usług i produktów Witryny w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania lub wykorzystanie jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny.

 1. 15. Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie kwestie związane z Serwisem i niniejszymi Warunkami Korzystania oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi powiązane (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane i interpretowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa stanu Indiana bez wpływu na jakikolwiek wybór lub przepis lub zasadę kolizyjną (niezależnie od tego, czy obowiązuje stan Indiana, czy jakakolwiek inna jurysdykcja).

Wszelkie pozwy, działania lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub Witryny lub z nimi związane będą wszczynane wyłącznie przed sądami Stanów Zjednoczonych lub sądami stanu Indiana, w każdym przypadku zlokalizowanymi w hrabstwie Marion , Indiana, chociaż zachowujemy prawo do wniesienia pozwu, powództwa lub postępowania przeciwko Tobie z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania w Twoim kraju zamieszkania lub jakimkolwiek innym odpowiednim kraju. Zrzekają się Państwo wszelkich zastrzeżeń co do sprawowania nad Państwem jurysdykcji przez takie sądy oraz do występowania w takich sądach.

 1. 16. Zrzeczenie się i rozdzielność

Żadne zrzeczenie się przez RMFF któregokolwiek warunku lub warunku określonego w niniejszych Warunkach użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub zrzeczenia się jakiegokolwiek innego warunku lub warunku, a także jakiekolwiek niepowodzenie RMFF w dochodzeniu prawa lub postanowienia zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone w minimalnym zakresie, tak aby pozostałe postanowienia Warunków użytkowania będą nadal obowiązywać z pełną mocą.

 1. 17. Całość porozumienia

Warunki korzystania, nasza Polityka prywatności i wszelkie Umowy dodatkowe stanowią jedyną i całą umowę pomiędzy Tobą a RMFF dotyczącą Witryny i Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze i jednoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące Stronę Internetową i Usługi.

 1. 18. Twoje uwagi i wątpliwości

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez FUNDACJĘ RICHARD M. FAIRBANKS, której główna siedziba znajduje się pod adresem 211 N. Pennsylvania St., Suite 2500, Indianapolis, IN 46204.

Wszelkie opinie, komentarze, prośby o pomoc techniczną i inną komunikację dotyczącą Witryny należy kierować na adres Operations@RMFF.org.