HÌNH ẢNH CÁC CHỈ SỐ CỘNG ĐỒNG CHÍNH

Ảnh chụp nhanh dữ liệu cộng đồng chứa nhiều hơn 200 biểu đồ bao gồm dữ liệu về các chỉ số chính trong các lĩnh vực trọng tâm của chúng tôi. Bấm vào các biểu tượng bên dưới để khám phá.

cộng đồng

dữ liệu

CHỤP ẢNH CHỤP

— Dữ liệu chúng tôi đang theo dõi —

Để đo lường sự thịnh vượng của cộng đồng trên các lĩnh vực trọng tâm cốt lõi của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và xuất bản dữ liệu đó trong Ảnh chụp nhanh dữ liệu cộng đồng của mình, cập nhật thông tin mới khi có sẵn. Trong hầu hết các trường hợp, dữ liệu bắt đầu vào năm 2010, với một số trường hợp ngoại lệ do số lượng có hạn. Bất cứ khi nào có thể, dữ liệu sẽ được phân chia theo độ tuổi, giới tính, thu nhập, chủng tộc và dân tộc.

 

Chúng tôi hoan nghênh những người được cấp phép và các đối tác cộng đồng khác tải xuống thông tin này để cung cấp thông tin cho công việc của họ. Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để xác nhận tất cả dữ liệu là chính xác nhưng vì dữ liệu đến từ nhiều nguồn khác nhau nên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đó.

 

Những câu hỏi hoặc sự liên quan? Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ CommunityDataSnapshot@RMFF.org.

 

Nhấp vào biểu tượng bên dưới để khám phá dữ liệu trong các lĩnh vực trọng tâm cốt lõi của chúng tôi.

35.6%

Only 35.6% of Marion County adults have a bachelor’s degree or higher.

Only 21.7% of Black adults and 18% of Hispanic/Latino adults have a college degree.

86%

Fentanyl was a factor in 86% of drug-induced deaths (overdoses).

In 492 of the 682 fatal overdoses in 2022, more than one substance was involved.

51.7%

In 2022, 51.7% of Marion County’s renters spent at least 30% of their household income on rent.

27.6% spent at least half of their household income on rent.

1 trong 6

In 2022, 17% of Marion County 12th-graders reported using e-cigarettes (vaping).

59%

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của Quận Marion cho cuộc tổng tuyển cử năm 2020 là 59%.

This is 6 percentage points higher than 2016.