Pemberian hibah

PROSES PEMBERIAN GERAN KAMI

Yayasan Richard M. Fairbanks menganugerahkan geran kepada organisasi dikecualikan cukai yang berkhidmat di Indianapolis, Indiana yang lebih besar. Yayasan ini mempunyai tiga bidang tumpuan: Pendidikan, Kesihatan, dan Vitality of Indianapolis.

Sebagai falsafah umum, Yayasan berusaha untuk menyokong organisasi dan inisiatif yang diterajui oleh lembaga pengarah dan kepimpinan eksekutif yang sangat berkesan, yang berorientasikan matlamat, dan yang secara konsisten memberikan hasil yang kukuh. Yayasan amat berminat untuk menyokong inisiatif yang direka untuk menangani keperluan yang tidak dipenuhi dan membawa perubahan transformatif dalam bidang tumpuannya. Di samping itu, menilai impak program dan inisiatif serta berkongsi pengajaran yang dipelajari dengan pihak berkepentingan komuniti adalah komponen penting dalam kerja Yayasan.

Kami mengalu-alukan pertanyaan daripada organisasi pada bila-bila masa. Jika anda ingin menjadi penerima, langkah pertama ialah menentukan kelayakan anda dan menilai penjajaran anda dengan bidang tumpuan Yayasan, seperti yang diterangkan dalam Proses Permohonan Geran.