Udzielanie dotacji

NASZ PROCES UDZIELANIA GRANTÓW

Fundacja Richarda M. Fairbanksa przyznaje dotacje organizacjom zwolnionym z podatku, obsługującym obszar większego Indianapolis w stanie Indiana. Fundacja skupia się na trzech obszarach: edukacja, zdrowie i witalność Indianapolis.

Zgodnie z ogólną filozofią Fundacji stara się wspierać organizacje i inicjatywy prowadzone przez wysoce skuteczne zarządy i kierownictwo wykonawcze, zorientowane na cele i konsekwentnie zapewniające dobre wyniki. Fundacja jest szczególnie zainteresowana wspieraniem inicjatyw mających na celu zaspokojenie niezaspokojonych potrzeb i doprowadzenie do transformacji w obszarach objętych jej działaniami. Ponadto ocena wpływu programów i inicjatyw oraz dzielenie się zdobytymi wnioskami z interesariuszami społecznymi stanowią integralne elementy pracy Fundacji.

W każdej chwili czekamy na zapytania od organizacji. Jeśli chcesz zostać stypendystą, pierwszym krokiem jest określenie Twoich uprawnień i ocena zgodności z obszarami zainteresowania Fundacji, zgodnie z opisem w naszym Proces ubiegania się o dotację.