WITALNOŚĆ INDIANAPOLIS
MIGAWKA DANYCH

Przeglądaj dane na temat żywotności wskaźników z Indianapolis, takich jak wskaźnik aktywności zawodowej, wskaźniki przemocy z użyciem broni i bezpieczeństwo rodziny.

witalność Indianapolis

DANE

MIGAWKA

WITALNOŚĆ INDIANAPOLIS

Tworzenie bardziej tętniącego życiem Indianapolis

$4,000

Wzrost średniego dochodu gospodarstwa domowego w hrabstwie Marion w latach 2021–2022

45.7%

Wskaźnik recydywy dorosłych w hrabstwie Marion w 2021 r

6.1%

Mieszkańcy hrabstwa Marion w domu bez dostępu do Internetu w 2022 r

Studia policealne w zakresie przedmiotów STEM mogą prowadzić do wyższych średnich wynagrodzeń dorosłych. Dowiedz się, jak szkoła średnia w Indianapolis pracuje nad rozszerzeniem dostępu do stopni STEM, oglądając nasz film magazynu Vitality przedstawiający szkołę średnią Purdue Polytechnic High School.

UCZ SIĘ WIĘCEJ