Paggawa ng grant

ANG ATING PROSESO NG PAGBIBIGAY

Ang Richard M. Fairbanks Foundation ay nagbibigay ng mga gawad sa mga organisasyong walang buwis na naglilingkod sa mas malaking Indianapolis, Indiana. Ang Foundation ay may tatlong pokus na lugar: Edukasyon, Kalusugan, at ang Vitality ng Indianapolis.

Bilang pangkalahatang pilosopiya, hinahangad ng Foundation na suportahan ang mga organisasyon at mga inisyatiba na pinamumunuan ng mga lubos na epektibong board at executive leadership, na nakatuon sa layunin, at patuloy na naghahatid ng matitinding resulta. Partikular na interesado ang Foundation sa pagsuporta sa mga inisyatiba na idinisenyo upang tugunan ang mga hindi natutugunan na pangangailangan at magdulot ng pagbabagong pagbabago sa loob ng mga pokus na lugar nito. Bilang karagdagan, ang pagsusuri sa epekto ng mga programa at inisyatiba at pagbabahagi ng mga aral na natutunan sa mga stakeholder ng komunidad ay mahalagang bahagi ng gawain ng Foundation.

Tinatanggap namin ang mga katanungan mula sa mga organisasyon anumang oras. Kung hinahangad mong maging isang grantee, ang unang hakbang ay upang matukoy ang iyong pagiging karapat-dapat at masuri ang iyong pagkakahanay sa mga pokus ng Foundation, tulad ng inilarawan sa aming Proseso ng Aplikasyon ng Grant.