Catapult Indiana là chương trình đào tạo có trả phí kéo dài 160 giờ nhằm dạy những người tham gia về sản xuất và hậu cần tiên tiến thông qua bài tập trên lớp và kinh nghiệm thực hành. Là một sáng kiến của Conexus Indiana, Catapult cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Để khởi động Catapult Indiana, Quỹ Fairbanks đã trao hai khoản tài trợ cho Quỹ Đối tác Doanh nghiệp Trung ương Indiana (CICP) với tổng trị giá hơn […]

Các bản cập nhật mới cho phần Giáo dục trên bảng điều khiển dữ liệu miễn phí của Quỹ Richard M. Fairbanks – mà chúng tôi gọi là Ảnh chụp nhanh dữ liệu cộng đồng – cho phép người dùng xem và so sánh dữ liệu của từng trường học và tập đoàn trường học ở Quận Marion, Indiana, đồng thời xem kết quả của học sinh theo loại trường học.

Dữ liệu mới cho thấy khoảng cách về kết quả giữa học sinh da đen và gốc Tây Ban Nha với các bạn da trắng của họ ngày càng gia tăng, phần lớn là do đại dịch. Toàn bộ cộng đồng của chúng ta phải tập trung sự chú ý vào cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ này và hành động khẩn cấp để đảm bảo tất cả trẻ em, bất kể hoàn cảnh, đều có cơ hội bình đẳng để nhận được một nền giáo dục chất lượng cao.

Chương trình Học nghề Hiện đại được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh trung học Quận Marion gia nhập lực lượng lao động với kinh nghiệm thực hành được trả lương, đồng thời mở rộng nguồn lực lượng lao động bằng cách cung cấp cho người sử dụng lao động một cách để đáp ứng nhu cầu nhân sự hiện tại và tương lai.

BioCrossroads điều phối sự tham gia liên ngành, khoa học dữ liệu và nghiên cứu để thúc đẩy ngành khoa học đời sống của Indiana và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Indianapolis.

Thông qua sự tham gia của khán giả và báo cáo chất lượng cao, WFYI nâng cao nhận thức của cộng đồng và cải thiện sự hiểu biết về các vấn đề và giải pháp giáo dục và y tế công cộng quan trọng ở Trung Indiana.

Đại học Butler bắt tay vào việc mở rộng và cải tạo ba giai đoạn khu phức hợp khoa học của trường để hỗ trợ việc học tập và đổi mới của sinh viên thế kỷ 21.

viTiếng Việt
Quỹ Fairbanks là một phần của liên minh toàn tiểu bang hoạt động nhằm phát triển hệ thống học nghề cho thanh niên hiện đại ở Indiana. Tìm hiểu thêm.
Đây là văn bản mặc định cho thanh thông báo