Mga Insight

MGA INSIGHT SA ATING TRABAHO

Ikinalulugod naming magbahagi ng mga insight tungkol sa aming trabaho, kabilang ang mga kuwento mula sa aming mga grantee at iba pang mga kasosyo tungkol sa mga programa at inisyatiba na kanilang ipinapatupad. Bilang karagdagan, pana-panahon kaming nag-uutos ng pagsasaliksik at pagsasagawa o paggawa ng mga pagsusuri upang sukatin ang epekto ng aming mga gawad pati na rin ang bisa ng mga patakaran, programa at mga hakbangin na nakakaapekto sa Marion County.

Sa mga pahinang ito, maaari kang manatiling napapanahon sa aming mga kasalukuyang balita at aktibidad sa pamamagitan ng Vitality Magazine, ang aming Blog, at ang aming mga buwanang e-newsletter. Maaari ka ring mag-browse sa aming archive ng mga ulat.