Ang Catapult Indiana ay isang 160-oras na bayad na programa sa pagsasanay na nagtuturo sa mga kalahok tungkol sa advanced na pagmamanupaktura at logistik sa pamamagitan ng gawain sa silid-aralan at hands-on na karanasan. Isang inisyatiba ng Conexus Indiana, ang Catapult ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng mga kasanayang kailangan nila upang magtagumpay sa mabilis na lumalagong larangang ito. Upang ilunsad ang Catapult Indiana, iginawad ng Fairbanks Foundation ang dalawang gawad sa Central Indiana Corporate Partnership (CICP) Foundation na may kabuuang kabuuang […]

Ang mga bagong update sa seksyong Edukasyon ng libreng data dashboard ng Richard M. Fairbanks Foundation – na tinatawag naming Community Data Snapshot – ay nagbibigay-daan sa mga user na tingnan at ihambing ang data para sa mga indibidwal na paaralan at mga korporasyon ng paaralan sa Marion County, Indiana, at upang tingnan ang mga resulta ng mag-aaral sa pamamagitan ng uri ng paaralan.

Ang bagong data ay nagpapakita ng mga agwat sa mga kinalabasan sa pagitan ng mga Black at Hispanic na mag-aaral at ang kanilang mga kapantay na puti ay lumawak, dahil sa malaking bahagi ng pandemya. Dapat ituon ng ating buong komunidad ang pansin nito sa lumalalang krisis na ito at kumilos nang may pagmamadali upang matiyak na ang lahat ng mga bata, anuman ang pinagmulan, ay may pantay na pagkakataon na makatanggap ng mataas na kalidad na edukasyon.

Ang Modern Apprenticeship ay idinisenyo upang ihanda ang mga mag-aaral sa high school ng Marion County para sa workforce na may bayad, hands-on na karanasan habang pinapalawak din ang pipeline ng workforce sa pamamagitan ng pag-aalok sa mga employer ng isang paraan upang matugunan ang kasalukuyan at hinaharap na mga pangangailangan sa staffing.

Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng madla at mataas na kalidad na pag-uulat, pinapataas ng WFYI ang kamalayan ng komunidad at pinapahusay ang pag-unawa sa mga pangunahing isyu at solusyon sa kalusugan at edukasyon ng publiko sa Central Indiana.

Ang kalidad ng guro ay isang mahalagang driver ng tagumpay ng mag-aaral. Upang mapabuti ang mga resulta ng mag-aaral at mapataas ang pagkakaiba-iba ng mga tagapagturo sa Indianapolis, muling idinisenyo at binago ng Marian University ang kolehiyo ng edukasyon nito sa Fred S. Klipsch Educators College.

Napakakaunti sa mga Black at Latino na estudyante ng Indianapolis at mga mag-aaral mula sa mga pamilyang mababa ang kita ang handang magtagumpay sa STEM workforce ngayon. Upang tumugon sa hamon na ito, lumikha ang Purdue University ng bagong modelo sa high school na idinisenyo upang bumuo ng isang bagong henerasyon ng may kasanayang talento ng STEM na mas kayang lumipat mula sa high school patungo sa kolehiyo at mga karera.

tlTagalog
Ang Fairbanks Foundation ay bahagi ng isang statewide coalition na nagtatrabaho upang bumuo ng isang modernong sistema ng pag-aprentice ng kabataan sa Indiana. Matuto pa.
Ito ay default na text para sa notification bar