Dasar Privasi

Terakhir diubah suai: Februari 2023

pengenalan

Selamat datang ke tapak RMFF, yang dikendalikan oleh Richard M. Fairbanks Foundation (“RMFF,” “kami,” atau “kami”). Di RMFF, kami menghormati privasi anda dan komited untuk melindunginya melalui pematuhan kami terhadap dasar ini.

Dasar ini menerangkan jenis maklumat yang mungkin kami kumpulkan daripada anda atau yang mungkin anda berikan, dan amalan kami untuk mengumpul, menggunakan, mengekalkan, melindungi dan mendedahkan maklumat tersebut, apabila anda melawati tapak web atau mengakses atau menggunakan sebarang kandungan, fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan pada atau melalui Laman Web (secara kolektif, "Laman Web").

Dasar ini digunakan untuk maklumat yang kami kumpulkan:

 • Di Laman Web ini.
 • Dalam e-mel, teks dan mesej elektronik lain antara anda dan Laman Web ini.

Ia tidak terpakai kepada maklumat yang dikumpul oleh:

 • Kami di luar talian atau melalui sebarang cara lain, termasuk di mana-mana laman web lain yang dikendalikan oleh Syarikat atau mana-mana pihak ketiga (termasuk ahli gabungan dan anak syarikat kami); atau 
 • Mana-mana pihak ketiga (termasuk sekutu dan anak syarikat kami), termasuk melalui mana-mana aplikasi atau kandungan (termasuk pengiklanan) yang mungkin memaut atau boleh diakses daripada atau di Laman Web

SILA BACA DASAR INI DENGAN TELITI UNTUK MEMAHAMI DASAR DAN AMALAN KAMI MENGENAI MAKLUMAT ANDA DAN BAGAIMANA KAMI AKAN MELAYANINYA. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN DASAR DAN AMALAN KAMI, PILIHAN ANDA ADALAH UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN LAMAN WEB KAMI. DENGAN MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI, ANDA BERSETUJU DENGAN DASAR PRIVASI INI. POLISI INI MUNGKIN BERUBAH DARI SEMASA KE SEMASA (LIHAT PERUBAHAN PADA POLISI PRIVASI KAMI). PENGGUNAAN LAMAN WEB INI YANG BERTERUSAN ANDA SELEPAS KAMI MELAKUKAN PERUBAHAN DIANGGAP TERIMA PERUBAHAN TERSEBUT, JADI SILA SEMAK POLISI SECARA BERKALA UNTUK KEMASKINI. 

Kanak-kanak Bawah 18 Tahun

Laman web kami tidak bertujuan untuk kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Tiada sesiapa di bawah umur 18 boleh memberikan sebarang maklumat kepada atau di Laman Web. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dengan sengaja. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, jangan gunakan atau berikan sebarang maklumat di Laman Web ini. Jika kami mengetahui kami telah mengumpul atau menerima maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami akan memadamkan maklumat tersebut. Jika anda percaya kami mungkin mempunyai sebarang maklumat daripada atau tentang kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, sila hubungi kami di maklumat di bawah.

Maklumat yang Kami Kumpul Tentang Anda dan Cara Kami Mengumpulnya

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat daripada dan tentang pengguna Laman Web kami, termasuk maklumat:

 • Di mana anda boleh dikenal pasti secara peribadi, seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon, alamat IP komputer anda, atau sebarang pengecam lain yang anda boleh dihubungi dalam talian atau luar talian (“maklumat peribadi”);
 • Mengenai sambungan internet anda, peralatan yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web kami, dan butiran penggunaan.

Kami mengumpul maklumat ini:

 • Terus daripada anda apabila anda memberikannya kepada kami.
 • Secara automatik semasa anda menavigasi tapak. Maklumat yang dikumpul secara automatik mungkin termasuk butiran penggunaan, alamat IP dan maklumat yang dikumpul melalui kuki dan teknologi penjejakan lain.
 • Daripada pihak ketiga, sebagai contoh, rakan kongsi perniagaan kami.

Maklumat yang Anda Berikan kepada Kami  

Maklumat yang kami kumpulkan di atau melalui Laman Web kami mungkin termasuk:

 • Maklumat yang anda berikan dengan mengisi borang di Laman Web kami. Ini termasuk maklumat yang diberikan pada masa di mana kami mungkin memerlukan anda mendaftar untuk menggunakan Laman Web kami, apabila melanggan perkhidmatan yang mungkin tersedia di Laman Web kami, menyiarkan atau menyediakan bahan atau maklumat, atau meminta perkhidmatan lanjut. 
 • Rekod dan salinan surat-menyurat anda (termasuk alamat e-mel) jika anda menghubungi kami.
 • Butiran transaksi yang anda lakukan melalui Laman Web kami dan pemenuhan permintaan anda. 
 • Pertanyaan carian dan aktiviti anda di Laman Web.

Maklumat yang Kami Kumpul Melalui Teknologi Pengumpulan Data Automatik  

Semasa anda menavigasi dan berinteraksi dengan Laman Web kami, kami mungkin menggunakan teknologi pengumpulan data automatik untuk mengumpul maklumat tertentu tentang peralatan anda, tindakan menyemak imbas dan corak, termasuk:

 • Butiran lawatan anda ke Laman Web kami, termasuk data trafik, data lokasi, log dan data komunikasi lain serta sumber yang anda akses dan gunakan di Laman Web.
 • Maklumat tentang komputer dan sambungan internet anda, termasuk alamat IP anda, sistem pengendalian dan jenis penyemak imbas.

Maklumat yang kami kumpulkan secara automatik mungkin termasuk maklumat peribadi, atau kami mungkin mengekalkannya atau mengaitkannya dengan maklumat peribadi yang kami kumpulkan dengan cara lain atau terima daripada pihak ketiga. Ia membantu kami untuk menambah baik Laman Web kami dan untuk menyampaikan perkhidmatan yang lebih baik dan lebih diperibadikan, termasuk dengan membolehkan kami untuk:

 • Anggarkan saiz khalayak dan corak penggunaan kami.
 • Kenali anda apabila anda kembali ke Laman Web kami.

Teknologi yang kami gunakan untuk pengumpulan data automatik ini mungkin termasuk: 

 • Kuki (atau kuki penyemak imbas). Kuki ialah fail kecil yang diletakkan pada pemacu keras komputer anda. Anda boleh menolak untuk menerima kuki penyemak imbas dengan mengaktifkan tetapan yang sesuai pada penyemak imbas anda. Walau bagaimanapun, jika anda memilih tetapan ini, anda mungkin tidak dapat mengakses bahagian tertentu Laman Web kami. Melainkan anda telah melaraskan tetapan penyemak imbas anda supaya ia menolak kuki, sistem kami akan mengeluarkan kuki apabila anda mengarahkan pelayar anda ke Laman Web kami. 
 • Analitis. RMFF juga menggunakan alat analitis pihak ketiga untuk menjejak dan menganalisis trafik webnya. Alat analitis pihak ketiga dijalankan di Laman Web dan menggunakan gabungan kuki pihak pertama dan kod Javascript untuk menyusun maklumat yang disintesis ke dalam laporan tentang lawatan halaman, tapak rujukan, tabiat pengguna dan seumpamanya. Data yang dikongsi dengan alat analitis pihak ketiga tersebut mungkin termasuk maklumat tentang anda atau peranti yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web. 
 • Google Analitis: Google telah mencipta "Tambah Penyemak Imbas Tarik Diri" untuk pengguna yang ingin menggunakan tapak web sambil menghalang data mereka daripada diakses atau digunakan oleh Google Analitis. Jika anda ingin menarik diri daripada ciri di RMFF.com yang bergantung pada Google Analitis, sila ikut arahan yang disediakan oleh Google di sini: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ features

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda atau yang anda berikan kepada kami, termasuk sebarang maklumat peribadi:

 • Untuk membentangkan Laman Web kami dan kandungannya kepada anda.
 • Untuk memberikan anda maklumat, produk atau perkhidmatan yang anda minta daripada kami.
 • Untuk memenuhi sebarang tujuan lain yang anda sediakan.
 • Untuk memberi anda notis tentang akaun anda.
 • Untuk melaksanakan kewajipan kami dan menguatkuasakan hak kami yang timbul daripada sebarang kontrak yang dibuat antara anda dan kami, termasuk memproses permintaan atau permohonan anda.
 • Untuk memberitahu anda tentang perubahan pada Laman Web kami atau sebarang produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan atau sediakan melaluinya.
 • Untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif di Laman Web kami.
 • Dalam apa-apa cara lain kami mungkin menerangkan apabila anda memberikan maklumat.
 • Untuk sebarang tujuan lain dengan persetujuan anda.

Kami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk menghubungi anda tentang perkhidmatan kami sendiri dan pihak ketiga yang mungkin menarik minat anda. 

Pendedahan Maklumat Anda

Kami mungkin mendedahkan maklumat agregat tentang pengguna kami tanpa sekatan. 

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan atau anda berikan seperti yang diterangkan dalam dasar privasi ini:

 • Kepada anak syarikat dan sekutu kami.
 • Kepada kontraktor, pembekal perkhidmatan dan pihak ketiga lain yang kami gunakan untuk menyokong perniagaan kami dan yang terikat dengan kewajipan kontrak untuk merahsiakan maklumat peribadi dan menggunakannya hanya untuk tujuan kami mendedahkannya kepada mereka.
 • Untuk sebarang tujuan lain yang didedahkan oleh kami apabila anda memberikan maklumat tersebut.
 • Dengan persetujuan anda.
 • Kami juga boleh menggunakan untuk tujuan lain dan mendedahkan kepada pihak ketiga maklumat yang tidak membentuk maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti. 

Kami juga mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda:

 • Untuk mematuhi mana-mana perintah mahkamah, undang-undang atau proses undang-undang, termasuk untuk membalas sebarang permintaan kerajaan atau kawal selia.
 • Untuk menguatkuasakan atau menggunakan kami syarat penggunaan dan perjanjian lain.
 • Jika kami percaya pendedahan adalah perlu atau sesuai untuk melindungi hak, harta atau keselamatan RMFF, pelawat Laman Web kami atau orang lain. 

Pilihan Mengenai Cara Kami Menggunakan dan Mendedahkan Maklumat Anda

Kami berusaha untuk memberikan anda pilihan mengenai maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami. Kami telah mencipta mekanisme untuk memberi anda kawalan berikut ke atas maklumat anda: 

 • Teknologi Penjejakan dan Pengiklanan. Anda boleh menetapkan penyemak imbas anda untuk menolak semua atau beberapa kuki penyemak imbas, atau untuk memaklumkan anda apabila kuki dihantar. Sila rujuk dokumentasi penyemak imbas anda untuk mengetahui caranya. Ambil perhatian bahawa bahagian tertentu Laman Web mungkin tidak beroperasi seperti yang dimaksudkan jika anda menolak kuki tertentu. 
 • Perkhidmatan Tambahan daripada RMFF. Jika anda tidak mahu alamat e-mel/maklumat hubungan anda digunakan oleh RMFF untuk memberitahu anda tentang produk atau perkhidmatan kami yang lain, anda boleh menarik diri dengan menggunakan ciri UNSUBSCRIBE dalam e-mel yang anda terima daripada RMFF, yang akan mengalih keluar anda dari masa hadapan pengedaran e-mel. Penyisihan ini tidak terpakai pada maklumat yang diberikan kepada RMFF hasil daripada transaksi, atau aktiviti di Laman Web.

KEMASKINI KEPADA DASAR PRIVASI INI

Kami mungkin menukar Polisi ini. Sila lihat legenda TERAKHIR DIUBAHSUAI di bahagian atas halaman ini untuk melihat bila Dasar ini disemak kali terakhir. Sebarang perubahan kepada Polisi ini akan menjadi berkesan apabila kami menyiarkan Polisi yang telah disemak di Laman ini. Penggunaan Tapak ini berikutan perubahan ini bermakna anda menerima Polisi yang telah disemak.

PEMATUHAN

Jika anda percaya bahawa maklumat peribadi anda telah diproses atau didedahkan yang melanggar Dasar ini, RMFF menggalakkan anda untuk mengemukakan sebarang kebimbangan menggunakan maklumat hubungan yang diberikan dalam Polisi ini. RMFF akan menyiasat dan cuba menyelesaikan sebarang aduan dan pertikaian mengenai penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi.

MENGHUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Polisi ini, sila hubungi kami melalui salah satu kaedah ini:

Laman web ini dikendalikan oleh YAYASAN RICHARD M. FAIRBANKS, mempunyai tempat perniagaan utamanya di 211 N. Pennsylvania St., Suite 2500, Indianapolis, IN 46204.

Semua maklum balas, komen, permintaan untuk sokongan teknikal dan komunikasi lain yang berkaitan dengan Laman Web hendaklah ditujukan kepada operations@RMFF.org.