GIẢI QUYẾT CÁC THÁCH THỨC LỚN NHẤT VỀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG CỦA THÀNH PHỐ

Sức khỏe tốt là điều kiện cần thiết để thành công trong cuộc sống và gắn liền với khả năng phát triển của trẻ em và người lớn ở trường học và nơi làm việc. Thật không may, Indianapolis xếp ở vị trí gần cuối trong hầu hết mọi thước đo về sức khỏe cộng đồng và lối sống lành mạnh, bao gồm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và bà mẹ, sức khỏe tâm thần và tử vong do dùng thuốc quá liều và ung thư. Hai nguyên nhân chính dẫn đến kết quả sức khỏe cộng đồng kém ở Indianapolis là việc sử dụng thuốc lá và lạm dụng các chất kích thích khác. Rối loạn sử dụng chất gây nghiện và nghiện thuốc lá thường gắn liền với các yếu tố mang tính hệ thống như nghèo đói, sức khỏe tâm thần kém và liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự.

Để giải quyết những thách thức này, Quỹ đã thiết lập hai mục tiêu trong lĩnh vực trọng tâm này:

  • Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và loại bỏ việc sử dụng nicotin ở giới trẻ.
  • Ngăn ngừa và giải quyết rối loạn sử dụng chất gây nghiện.

Tìm hiểu thêm về chiến lược của chúng tôi bên dưới, hoặc liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin.

Chúng tôi đã xác định các chiến lược sau đây để hỗ trợ mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và loại bỏ việc sử dụng nicotin ở giới trẻ:

  • Nâng cao nhận thức về các chính sách dựa trên bằng chứng nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá cũng như loại bỏ việc sử dụng nicotine trong giới trẻ.
  • Mở rộng khả năng tiếp cận các chương trình ngăn ngừa và điều trị cai thuốc lá dựa trên bằng chứng cũng như các chương trình đổi mới nhằm giải quyết vấn đề sử dụng nicotin ở thanh thiếu niên.
  • Tăng cường cơ sở hạ tầng để kiểm soát thuốc lá và vận động giới trẻ về nicotine.

Khi thực hiện các chiến lược này, sẽ có sự xem xét đặc biệt đối với các sáng kiến nhằm giải quyết tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh cũng như các sáng kiến nhằm giải quyết sự chênh lệch về chủng tộc và kinh tế xã hội.

Chúng tôi đã xác định các chiến lược sau để hỗ trợ mục tiêu ngăn ngừa và giải quyết chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện:

  • Phổ biến thông tin về những thiếu sót trong quá trình chăm sóc liên tục và về các chính sách dựa trên bằng chứng liên quan đến phòng ngừa, điều trị, giảm thiểu tác hại, hỗ trợ phục hồi suốt đời và các yếu tố mang tính hệ thống góp phần.
  • Hỗ trợ các nỗ lực vận động tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận phòng ngừa, điều trị, giảm thiểu tác hại và hỗ trợ phục hồi suốt đời cũng như giải quyết các yếu tố mang tính hệ thống góp phần gây ra SUD.
  • Hỗ trợ những nỗ lực mới và mở rộng những nỗ lực hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu về sức khỏe hành vi và lực lượng lao động nghiện ngập ở Quận Marion, tập trung vào việc tăng cường sự đa dạng về chủng tộc và sắc tộc của lực lượng lao động này.
  • Xác định và hỗ trợ các nỗ lực phòng ngừa và can thiệp sớm đã được chứng minh cho thanh thiếu niên và gia đình.
  • Xác định và hỗ trợ các chương trình và sáng kiến đã được chứng minh và đầy hứa hẹn nhằm cải thiện một cách có hệ thống khả năng tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa, điều trị, giảm thiểu tác hại và hỗ trợ phục hồi suốt đời, đặc biệt là đối với những nhóm dân cư chưa được phục vụ đầy đủ.

Khi thực hiện các chiến lược này, sẽ có sự xem xét đặc biệt đối với các sáng kiến nhằm giải quyết tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh cũng như các sáng kiến nhằm giải quyết sự chênh lệch về chủng tộc và kinh tế xã hội.