TẠO RA MỘT INDIANAPOLIS SỐNG ĐỘNG HƠN

Những tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa đang diễn ra đang nhanh chóng định hình lại nền kinh tế Mỹ. Để duy trì tính cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân các nhà tuyển dụng cũng như nhân tài, khu vực Indianapolis rộng lớn hơn phải tiếp tục tập trung vào việc tạo ra nhiều hơn những gì Viện Brookings đã làm. được gọi là “việc làm tốt và đầy hứa hẹn” có liên quan đến 21st nền kinh tế thế kỷ. Chúng ta phải đồng thời đảm bảo rằng người dân ở Indianapolis rộng lớn hơn sẵn sàng đảm nhận những công việc này.

Dick Fairbanks đã thành lập Quỹ mang tên mình để nâng cao sức sống của Indianapolis. Ông tin rằng Quỹ có thể thực hiện được tầm nhìn này bằng cách hỗ trợ các động lực kinh tế quan trọng - như các sáng kiến phát triển và thu hút nhân tài - có thể giúp đảm bảo Indianapolis vẫn là một thành phố thịnh vượng.

Quỹ đã thiết lập mục tiêu sau trong lĩnh vực trọng tâm này:

Xác định và hỗ trợ các động lực kinh tế quan trọng sẽ giúp tạo ra một Indianapolis sôi động hơn. Để hoàn thành mục tiêu này, Quỹ sẽ:

  • Hỗ trợ các nỗ lực nhằm tăng nguồn cung việc làm tốt và đầy hứa hẹn ở Indianapolis mở rộng, với trọng tâm là phát triển, thu hút và giữ chân nhân tài.
  • Xác định và giải quyết các điều kiện mang tính hệ thống đang cản trở lực lượng lao động trưởng thành đảm bảo được việc làm tốt và đầy hứa hẹn.

Lĩnh vực trọng tâm của Sức sống của Indianapolis cũng bao gồm các khía cạnh khác về ý định của nhà tài trợ được đặt ra bởi Dick Fairbanks khi ông thành lập Quỹ. Cụ thể, Quỹ sẽ:

  • Support the work of select organizations in Indianapolis designated by Dick Fairbanks during his lifetime as Family Legacy grantees. To the extent possible, Foundation funding for these grantees will align with the focus area goals established by the Foundation.
  • Provide Charitable Grants, which are one-time $25,000 grants to Indianapolis nonprofits based on a funding theme that reflects the pressing needs in Indianapolis. Funding themes are determined annually by the Fairbanks Foundation Board of Directors. Organizations cannot apply for this funding. The Charitable Grants program continues the legacy of Dick Fairbanks’ interest in making small, unrestricted grants to organizations where these dollars could make a significant impact.

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi hỗ trợ sức sống của Indianapolis bên dưới, hoặc liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin.

Để hỗ trợ các nỗ lực tăng cường cung cấp việc làm tốt và đầy hứa hẹn ở Indianapolis mở rộng, với trọng tâm là phát triển, thu hút và giữ chân nhân tài, Quỹ sẽ:

  • Hỗ trợ các điều kiện vận hành và hệ thống cần thiết để phát triển, thu hút và giữ chân nhân tài được chuẩn bị tốt cho việc làm trong các ngành công nghiệp tiên tiến của miền Trung Indiana.
  • Xác định và hỗ trợ các chương trình và sáng kiến đã được chứng minh và đầy hứa hẹn nhằm tăng nguồn cung việc làm tốt và đầy hứa hẹn ở Indianapolis mở rộng.
  • Xác định và hỗ trợ các chương trình và sáng kiến đã được chứng minh và đầy hứa hẹn nhằm thiết lập nền tảng giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) vững chắc cho học sinh từ mẫu giáo đến giáo dục sau trung học.
  • Nâng cao nhận thức về các chính sách và chiến lược đã được chứng minh và đầy hứa hẹn nhằm tăng nguồn cung việc làm tốt và đầy hứa hẹn.

Để xác định và giải quyết các điều kiện mang tính hệ thống ngăn cản lực lượng lao động trưởng thành đảm bảo được việc làm tốt và đầy hứa hẹn, Quỹ sẽ:

  • Giải quyết khoảng cách số bằng cách hỗ trợ các nỗ lực nhằm tăng khả năng truy cập băng thông rộng và các giải pháp mang tính hệ thống nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật số.
  • Xác định các cách nâng cao chất lượng của hệ thống định hướng nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, sự chuẩn bị và sắp xếp thành công những công việc tốt và đầy hứa hẹn.